EA-Network

Povezivanje društava u mrežu različitih veličina na različitim nivoima. Povezivanje sa drugim spasilačkim službama, logistička operativna pomoć i saradnja spasilačkih službi na intervenciji.

U slučaju intervencije odeljenja mogu međusobno da dele podatke, kao što su npr. informacije o vozilima (broj vozila, lokacija, brzina, izlasci, dolasci, itd.), mreže hidranata, požarni planovi i sve druge informacije koje su korisne za rad na intervenciji.

EA-Member

Kao članovi mreže društva mogu sama da odlučuju o dostupnosti informacija u drugim društvima i u mreži. U slučaju da društvo ne želi da deli neke podatke, druga društva neće imati pristup tim podacima.

Podaci mogu da se dele selektivno: uvek, samo u okviru intervencije ili nikada. U slučaju selektivnog deljenja podataka, podaci su vidljivi samo društvima koji učestvuju u aktivnoj intervenciji.

Kako započeti
?

Uputstva

*trenutno nisu dostupna na vašem jeziku