NAVIGIRANJE

Navigacija do primljene lokacije.

PRAĆENJE

Praćenje vozila do intervencije i kontrola vremena odlaska i dolaska.

IZVEŠTAVANJE

O vremenu odlaska i dolaska se izveštava dispečerski centar preko SMS-a.

ZAPISI O VOŽNJI

Digitalni zapis o vožnji vam daje uvid u vaše podatke o vožnji u svako doba.

GEOFENCE

Obaveštavanje supervizora kada vozilo napusti bazu.

Obaveštavanje supervizora kada vozilo napusti bazu.

*za instalaciju i praćenje vozila nije potrebna

TABLET

preporučuje se ekran od 8" za manja vozila
preporučuje se ekran od 10" za veća vozila

NAPAJANJE (USB / 5V)

SIM KARTICA

*opciono, za praćenje

DRŽAČ

*preporučeni tablet: Samsung Galaxy Tab A (2019) LTE 10.1"

Kako započeti
?

Preuzmite aplikaciju EA-Vehicle, povežite se sa vašim društvom i sledite uputstva u aplikaciji.

Uputstva

*trenutno nisu dostupna na vašem jeziku

Isprobajte sistem BESPLATNO!

Kreirajte društvo pomoću veb interfejsa, preuzmite i instalirajte namensku aplikaciju (EA- Responder - za članove operative i EA-Vehicle - za vozila).