Aktivacija
Web pejdžer
aktivacija preko interneta
SMS pejdžer
aktivacija preko SMS poruke
Odazivi
pregled odaziva i vremena dolaska pojedinačnih članova
Lociranje
Identifikacija lokacije intervencije
omogućava automatsku navigaciju vozila i ostalih članova
Napredni unos
automatska preporuka odgovarajuće lokacije
Brzi unos
za manje grešaka i brže lociranje
Komunikacija
Komunikacija sa društvom
informacije, obaveštenja, upozorenja i ankete
Komunikacija na intervenciji
tekstualne poruke i slike
Karta
Praćenje vozila
u realnom vremenu
Mreža hidranata
sposobnost pregledanja pojedinačnih hidranata, lokacije, tipa, stanja i beleški
Planovi za evakuaciju u slučaju požara
Sposobnost pregledanja planova za evakuaciju u slučaju požara i različitih vrsta datoteka
POI lokacije
pregled drugih specifičnih slojeva
Informacije
Vozila
baza podataka većine vozila
Opasne supstance
link do baze podataka o opasnim supstancama
Vreme
link do informacija o vremenu
Kontakti
zbirka svih važnih kontakata na jednom mestu, dostupne svima u svako doba
Dokumenti
zbirka važnih dokumenata za društvo i članove
Linkovi
zbirka svih važnih linkova na jednom mestu
Personalizacija
Specifičnosti
zabeležite vaše specifičnosti
Privatni način
ograničite vidljivost pristupa privatnim informacijama
Integracije
saopštavanje odgovora i dolaska drugim sistemima
Obaveštenje
SMS, e-pošta, obaveštenje (push) i poziv

Pored aplikacija za Android i iOS je takođe dostupan WEB interfejs.

*osim aktivacije su sve ostale funkcionalnosti dostupne u EA-WEB!

Kako započeti
?

Preuzmite aplikaciju EA-Responder, povežite se sa vašim društvom i sledite uputstva u aplikaciji.

Uputstva

*trenutno nisu dostupna na vašem jeziku

Isprobajte sistem BESPLATNO!

Kreirajte društvo pomoću veb interfejsa, preuzmite i instalirajte namensku aplikaciju (EA- Responder - za članove operative i EA-Vehicle - za vozila).