Uslovi korišćenja


Licenca

Korisnik se slaže da će se pridržavati svih posebnih i opštih uslova sistema EmergencyAssist koji koristi licence, usluge i informacije drugih ponuđača za rad.

Kontaktirajte nas na adresi legal@emergencyassist.net za više informacija o licencama i uslugama


Isključenje garancije

EmergencyAssist i drugi provajderi usluga i informacija ne mogu biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, indirektne ili posledične štete (uključujući (bez ograničenja) štete koje rezultiraju iz gubitka dobiti, poremećaja poslovanja, gubitka poslovnih informacija, ličnih povreda, gubitka privatnosti u bilo kom slučaju, nemogućnosti ispunjavanja bilo kakvih obaveza (uključujući dobru veru ili brižljivu procenu), nemarnosti ili bilo koje druge materijalne ili druge štete) koja proističe iz ili koja je na bilo koji način povezana sa upotrebom ili nemogućnošću da se koriste usluge i informacije i koje nemaju pravne posledice greške pri upotrebi usluga i informacija.


Kolačići

U slučaju upotrebe internet usluga EmergencyAssist korisnik se slaže sa upotrebom kolačića (korisnik će biti informisan o tome).