Podmínky použití


Licence

Uživatel souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny zvláštní a všeobecné podmínky systému EmergencyAssist, které využívá k provozování licencí, služeb a informací jiných poskytovatelů.

Kontaktujte nás na info@emergencyassist.net pro více informací o li-cencích a službách.


Zřeknutí se odpovědnosti

EmergencyAssist a další poskytovatelé služeb a informacínemohou být zodpovědní za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (včetně bez omezení) způsobené ztrátou zisku, narušením podnikání, ztrátou obchodních informací, osobním zraněním, ztrátou soukromí při jakékoli události, neschopnost plnit jakékoli závazky (včetně v dobré víře nebo pečlivém úsudku), nedbalost nebo jakékoli jiné materiální či jiné škody, které vyplývají z jakéhokoli použití nebo nesouladu s používáním nebo nemožností využívat Služby a informace a které nemají právní důsledek chyby při používání Služeb a informací.


Soubory cookie

V případě využívání online služeb EmergencyAssist uživatel souhlasí s používáním cookies (uživatel o tom bude dále informován) cookies.


BETA

Systém EmergencyAssist je v současné době ve fázi beta vývoje a provozu s potenciálem drobných chyb. Některé funkce jsou omezené. Další informace o omezeních najdete zde.