EA-Network

Spojte oddělení v síti různých velikostí na různých úrovních. Spojte se s os-tatními záchrannými službami a logisticky podporujte provoz a interakci záchranných služeb při zásahu.

V případě zásahu mohou útvary navzájem sdílet data, jako jsou informace o vozidle (počet, umístění, rychlost, vývoz, příjezdy atd.), o síti hydrantů, požárních plánech a jakékoli další informace užitečné pro práci při zásahu.

EA-Member

Jako členové sítě se samotná oddělení rozhodují o dostupnosti informací v jiných odděleních v síti. V případě, že oddělení nechce sdílet určitá data, nemají k nim přístup jiné útvary.

Data lze podmíněně sdílet. Vždy, pouze při zásahu, nebo nikdy. V případě podmíněného sdílení údajů jsou informace viditelné pouze pro oddělení, která se účastní aktivního zásahu.

Jak začít
?

Instrukce

*momentálně není k dispozici ve Vašem jazyce