EA-Network

Spojte oddelenie v sieti rôznych veľkostí na rôznych úrovniach. Spojte sa s ostatnými záchrannými službami a logisticky podporujte prevádzku a interakciu záchranných služieb pri zásahu.

V prípade zásahu môžu útvary navzájom zdieľať dáta, ako sú informácie o vozidle (počet, umiestnenie, rýchlosť, vývoz, príchody atď.), o sieti hydrantov, požiarnych plánoch a akékoľvek ďalšie informácie užitočné pre prácu pri zásahu.

EA-Member

Ako členovia siete sa samotná oddelenia rozhodujú o dostupnosti informácií v iných oddeleniach v sieti. V prípade, že oddelenie nechce zdieľať určité dáta, nemajú k nim prístup inej spoločnosti.

Dáta možno podmienečne zdieľať. Vždy, iba pri zásahu, alebo nikdy. V prípade podmienečného zdieľania údajov sú viditeľné iba pre oddelenie, ktorá sa zúčastňuje aktívneho zásahu.

Ako začať
?

Inštrukcie

*momentálne nie je k dispozícii vo vašom jazyku