Obmedzená dostupnosť


Systém EmergencyAssist je v testovacej fáze vývoja. Všetky funkcie sú obmedzené!

Obmedzenia sa vzťahujú na prístup k funkciám alebo k používaniu systémových funkcií.

Ak sú limity prekročené, oddelenie bude informované a používanie funkčnosti bude obmedzené.


Oddelenia, ktoré boli pozvané do skúšobnej fázy, nepodliehajú obmedzeniam (ktoré sa určia jednotlivo).EA-Box

Oddelenia, ktoré boli pozvané do skúšobnej fázy, nepodliehajú obmedzeniam (ktoré sa určia jednotlivo) návodu. (Váš jazyk momentálne nie je podporovaný)


EA-HQ

Riadenie ústredia je vo fáze vývoja a momentálne nie je k dispozícii (aj pre vybrané oddelenia).