Správa oddelenia
Operačná jednotka
Vozidlá
Komunikácie
Mapa
Operačná jednotka
Úprava operačnej jednotky
Spravovať informácie o operatívnych členoch a vozidlách
Nastavenia aktivácie
Ovládanie alarmu na jednom mieste
Test alarmu
Kontrola aplikácií a výkonu systému
Vozidlá
pokročilé riadenie vozového parku

TRACKING

Sledovanie vozidiel v reálnom čase, sledovanie času odchodu a príchodu.

GEOFENCING

Oznamovanie zodpovedným osobám, keď vozidlo opustí základňu a možnosť posielať správy alebo výstrahy vozidlu.

ZÁZNAM O JAZDE

Digitálny záznam o jazde, ktorý Vám umožní kedykoľvek nahliadnuť do Vašich jazdných údajov.

Komunikácie
Informácie, oznámenia, výstrahy, prieskumy
rôzne typy správ, v závislosti od významu a predmetu správy
Pripomenutie
posielanie jednorazových upozornení
Skupiny
možnosť posielať akýkoľvek druh správy všetkým operačným členom, len určitým zástupcom alebo skupinám
Mapa
Hydrantová sieť
nadzemné, podzemné, funkčné, chybné hydranty a schopnosť zadávať poznámky a obrázky pre každý hydrant
Požiarne plány
Podporované súbory v rôznych formátoch a vždy prístupné všetkým relevantným osobám
Vrstvy
špecifické informácie týkajúce sa fungovania

Ako začať
?

Navštívte webové rozhranie, vytvorte nové oddelenie a postupujte podľa pokynov.

Návod

*momentálne nie je k dispozícii vo vašom jazyku

Vyskúšajte systém ZADARMO!

Vytvorte oddelenie pomocou webového rozhrania, stiahnite a nainštalujte špeciálnu aplikáciu (EA-Responder-pre aktívnych členov a EA-Vehicle-pre vozidlá).