Vzostupný trend zásahov riadenych centrálou každým rokom rastie, a preto sme vyvinuli modul EA-HQ pre pomoc managementu pri riadení rozsiahlych zásahov. Modul umožňuje záznamy o polohe a triedenie podľa ich dôležitosti a zložitosti, a rovnako tak aj záznamy o aktívnych členoch a vozidlách. Poskytuje pokročilú komunikáciu, sadu nástrojov GEO a digitalizáciu HQ práce pre jednoduché ovládanie, kontrolu stavu a jednoduchšiu správu akejkoľvek funkcie v HQ.

Modul je kompatibilný s konceptom IPS, podporuje organizáciu velenie, vstupného bodu, sektorov a nástrojov pre ľahšiu prácu. Je vhodný pre veľké požiare, pátracie kampane, zemetrasenia, povodne a všetky ďalšie významné zásahy.

*modul je momentálne nedostupný