Trend porasta intervencija sa upravljanjem glavnim štabom povećava se svake godine, zato smo razvili modul EA-HQ koji pomaže pri upravljanju velikim intervencijama. Modul omogućava zapise lokacija i trijažu u skladu sa njihovim značajem i složenošću, isto tako omogućava zapise operativnih članova i vozila. Pored toga ovaj modul pruža naprednu komunikaciju, GEO alate i digitalizaciju rada operativnog štaba (HQ) za lakši rad, revizije stanja i lakše upravljanje svakom funkcijom u operativnom štabu.

Modul je kompatibilan sa konceptom IPS, podržava organizaciju operativnog štaba (HQ), ulaznu tačku, sektore i alate za lakši rad. Modul je pogodan za velike šumske požare, akcije traženja, zemljotrese, poplave i druge veće intervencije.

*modul je trenutno nedostupan