AKTIVACIJA

Aktiviranje operativnih članova pomoću aplikacije, praćenje odaziva i vremena dolaska u bazu.

NAVIGACIJA

Locating the intervention, and navigating members and vehicles to the location of the intervention.Lociranje intervencije, navigiranje članova i vozila do lokacije intervencije.

PRAĆENJE

Praćenje vozila u realnom vremenu, kontrola polaska i dolaska vozila koja sarađuju na intervenciji.

ORGANIZACIJA

Napredna komunikacija, kontakti, dokumenti, mreža hidranata, planovi za evakuaciju u slučaju požara, evidencija vožnji i druge informacije.

EmergencyAssist

je profesionalni sistem koji je dizajniran za sve vrste spasilačkih službi. Sistem pruža podršku u celom ciklusu intervencije. Članovima omogućuje da se aktiviraju, lociraju intervenciju, navigiraju do lokacije, prate vozila, komuniciraju i imaju pristup korisnim informacijama, kao što su npr. mreža hidranata i planovi za evakuaciju u slučaju požara. Sistem je pogodan za društva koja žele da poboljšaju svoje radne procese i unaprede svoje operativno delovanje. Zasnovan je na priznatim i rasprostranjenim tehnologijama koje su ujedno pristupačne. Sistem je podeljen na tri specifična sklopa koji su prilagođeni svrsi i upotrebi.

EA-Admin

EA-Admin kreira društvo, upravlja informacijama društva, uređuje operativnu jedinicu, mrežu hidranata, planove za evakuaciju u slučaju požara i druge više ili manje specifične slojeve i informacije. EA-Admin je takođe zadužen za aktiviranje članova i reviziju aktivnih i završenih intervencija, komunikaciju u obliku poruka, obaveštenja, anketa i upozorenja. EA-Admin može ručno ili automatski da ispita aplikaciju ili sistem druge korisne usluge.

više o administratoru

EA-Responder

Aplikacija EA-Responder je namenjena operativnim i neoperativnim članovima društva. Omogućuje aktiviranje operativnih članova, lociranje intervencije, komunikaciju u vreme intervencije u obliku teksta i slika, prikaz drugih poruka, obaveštenja, anketa i upozorenja na informacionom polju.

više o responderu

EA-Vehicle

U slučaju intervencije EA-Vehicle automatsko prihvata lokaciju intervencije i omogućava vam navigaciju do određene lokacije. Omogućava vam da nadgledate vreme odlaska i dolaska vozila kao i praćenje vašeg vozila u realnom vremenu. Tokom intervencije pruža pregled odziva i dolaska pojedinačnih članova.

više o vozilu

Isprobajte sistem BESPLATNO!

Kreirajte društvo pomoću veb interfejsa, preuzmite i instalirajte namensku aplikaciju (EA- Responder - za članove operative i EA-Vehicle - za vozila).