AKTIVACIJA

Aktivacija operativnih članova preko aplikacije, praćenje odaziva i vremena dolaska u bazu.

NAVIGACIJA

Lociranje intervencije te navigiranje članova i vozila do lokacije intervencije.

PRAČENJE

Praćenje vozila u realnom vremenu, javljanje odlaska te dolaska vozila na intervenciju.

ORGANIZACIJA & POVEZIVANJE

Napredna komunikacija, kontakti, dokumenti, hidratska mreža, požarni nacrti, evidencija vožnje, povezivanje u zajednice i ostalo.

EmergencyAssist

je profesionalni sistem koji je namjenjen svim vrstama spasilačkih službi. Sistem omogućuje potporu tijekom cijele intervencije. Omogućuje aktiviranje operativnih članova, lociranje intervencije, navigiranje do lokacije, praćenje vozila, naprednu komunikaciju i korisnim podacima, kao što je hidrantska mreža i požarni nacrti. Sistem je primjeren za društva i organizacije koje si žele olakšati svakodnevni radte unaprijediti svoje radne procese u svakodnevnom operativnom djelovanju. Baziran je na priznatim i aktualnim tehnologijama, koje su cjenovno prihvatljive. Sistem je podijeljen na tri specifična sklopa, koji su prilagođeni namjeni i upotrebi.

EA-Admin

Administrator kreira društvo, vodi brigu podacima o društvu, upravlja operativnom listom. Sređuje hidrantsku mrežu, požarne nacrte, te ostale specifične podatke i slojeve za pojedino društvo. Aktivira operativne članove te ima pregled aktivnih i završenih intervencija. Može komunicirati sa članovima putem poruka, obavijesti, upozorenja i anketa. Ručno ili automatski provjerava rad sistema, odnosno aplikacije.

više o administratoru

EA-Responder

Aplikacija EA-Responder je namijenjenaoperativnim i ne operativnim članovima. Omogućuje aktivaciju operativnih članova, lociranje intervencije, komunikaciju na intervenciji putem tekstualnih poruka i slika. Prikaz informacija, obavijesti, upozorenja i anketa na razini društva.

više o responderu

EA-Vehicle

Aplikacija EA-Vehicle u slučaju intervencije automatski prihvaća lokaciju te omogućuje navigaciju do same lokacije. Omogućuje evidenciju vremena polaska na intervenciju i vremena dolaska na intervenciju, te omogućuje pračenje vozila u realnom vremenu. U slučaju intervencije, moguće je provjeriti odazive te dolaske pojedinih operativnih članova.

više o vozilu

Isprobajte sistem BESPLATNO!

Pomoću web sučelja kreirajte društvo, za operativne članove i vozila preuzmite namjensku aplikaciju (EA-Responder – operativni članovi i EA-Vehicle – za vozila).