EA-Monitor

EA-Monitor omogućuje brzi pregled trenutnog stanja same intervencije. Ovisno o količini dostupnih informacija, moguće je brzo i jednostavno provjeriti broj operativnih članova koji su na putu u bazu, odnosno članova prisutnih na intervenciji. Vidljiva je lokacija i mikrolokacija, najkraći put do same intervencije, broj i lokacija(e) vozila te ostale korisne informacije.

U periodu kada nema aktivne intervencije, na monitoru su prikazani osnovni podaci o društvu, broj članova i vozila, stanje zadnjeg testa aktivacije te ukupan broj intervencija.

EA-BOX

Je uređaj s niskom potrošnjom energije, koji se upotrebljava za prikaz EA-Monitora u vremenu intervencije. Uređaj automatski uključi Vaš televizor ili monitor i prikaže stanje zadnje intervencije.

Uređaj prosljeđuje signale u vremenu intervencije, koji se mogu upotrijebiti za automatizaciju, kao što je paljenje svjetla, odključavanje baze, otvaranje garažnih vrata, uključivanje interne sirene i slično.

*uređaj trenutno nije dostupan

Kako početi
?

Upute

*trenutno nisu dostupne na vašem jeziku