Ograničen pristup


Sistem EmergencyAssist je u fazi testiranja. Sve funkcije su ograničene!

Ograničenja vrijede za pristup modulu, odnosno za količinu korištenja funkcija sistema.

U slučaju prekoračenja ograničenja, društvo i korisnik će biti obaviješteni da je funkcija ograničena.


Za društva koja aktivno sudjeluju u fazi testiranja, ograničenja ne vrijede (određuju se individualno).


EA-Box

Uređaj trenutno nije dostupan. Uređaj je moguće izraditi samostalno, upute. (vaš jezik trenutno nije podržan)


EA-HQ

Stožerno je vođenje u razvojnoj fazi, trenutno nije dostupno (niti za odabrana društva).