NAVIGIRANJE

Navigacija do primljene lokacije.

PRAĆENJE

Praćenje vozila na intervencijui, provjera vremena polaska i dolaska.

OBAVJEŠTAVANJE

Obavještavanje polaska i dolaska na VOC centar preko SMS poruke.

EVIDENCIJA VOŽNJE

Digitalna evidencija vožnje, omogućuje pregled podataka vožnje u svakom trenutku.

GEOFENCE

Obavještavanje nadležnih o vremenu odlaska vozila iz baze.

Potrebna oprema

*za instalaciju i praćenje nije potreban poseg u vozilo

Tablet

preporučuje se 8" za manja vozila
preporučuje se 10" za veća vozila

Napajanje (USB / 5V)

SIM kartica

*po izboru, za praćenje

Stalak

*priporučljiv tablet: Samsung Galaxy Tab A (2019) LTE 10.1"

Kako početi
?

Preuzmite aplikaciju EA-Vehicle, povežite se u vaše drutšvo i sljedite uputama unutar aplikacije.

Upute

*trenutno nisu dostupne na vašem jeziku

Isprobajte sistem BESPLATNO!

Pomoču web sučelja kreirajte društvo, za operativne članove i vozila preuzmite namjensku aplikaciju (EA-Responder – operativni članovi i EA-Vehicle – za vozila).