Systém EmergencyAssist je v súčasnosti vo fáze Beta prevádzky a vývoja, prístup ku všetkým funkciám je neobmedzený a bezplatný.

Cenník služieb bude zverejnený neskôr. Pre ľahšie pochopenie a plánovanie prevádzkových nákladov sme pripravili približnej pokyny o hodnote služieb.


ZADARMO!

Balíček umožní základné operácie pre menšie a menej náročne oddelenia.


0€ NAVYŠE!

Vďaka službe EmergencyAssist budete môcť nahradiť existujúce služby, ako je telefón či SMS upozornenie, tracking záchranných vozidiel, dátové listy vozidiel a ďalšie služby.


OD ?!

Za konkurencieschopné a prijateľné ceny budeme oddelením poskytovať pokročilé služby.

Služby budú združené do balíčkov, čo povedie k ešte nižším nákladom na služby pre Vaše oddelenie.


VERNOSTNÝ PROGRAM!

Úsilie a asistencia ďalším oddelením pri zakladaní a počiatočnom používanie systému EmergencyAssist budú odmenené!


AKCIA!

Budú sa konať príležitostné kampane, v ktorých budeme darovať vybavenie a poskytovať určité služby za nižšie ceny či zadarmo. Sledujte kampane na sociálnych sieťach.


V porovnaní s inými nákladmi na oddelenie ponúka EmergencyAssist veľkú pridanú hodnotu za minimálnu cenu.