Aktivace
Web Pager
aktivace přes internet
SMS Pager
aktivace pomocí SMS zpráv
Responses
přehled odpovědí a času příjezdů každého člena
Vyhledání
Určení místa zásahu
umožňuje automatickou navigaci vozidla a dalších členů
Pokročilý vstup
automatické doporučení vhodných míst
Rychlý vstup
pro méně chyb a rychlejší vyhledávání
Komunikace
Komunikace informací oddělení,
oznámení, výstrah a průzkumů
Komunikace při zásahu
textové zprávy a obrázky
Mapa
Sledování vozidel
v reálném čase
Síť hydrantů
možnost zobrazit jednotlivé hydranty, umístění, typ, stav a poznámky
Požární plány
možnost zobrazit požární plány a různé typy přidaných souborů
POI místa
přehled dalších specifických vrstev
Informace
Vozidla
databáze většiny vozidel
Nebezpečné látky
odkaz na databázi nebezpečných látek
Počasí
odkaz na informace o počasí
Kontakty
shromáždění všech důležitých kontaktů na jednom místě přístupném všem a kdykoliv
Dokumenty
sbírka důležitých dokumentů pro oddělení a členy
Odkazy
sbírka všech důležitých odkazů na jednom místě
Individuální nastavení
Specifika
poznamejte si vlastní specifikace
Soukromý režim
omezte viditelnost přístupu k soukromým informacím
Integrace
hlášení odpovědí a příjezdů do jiných systémů
Oznámení
SMS, e-mail, oznámení (push) a volání

Kromě aplikací pro Android a iOS je k dispozici také webové rozhraní.

*kromě aktivace jsou všechny ostatní funkce k dispozici v EA-WEB

Jak začít
?

Stáhněte si aplikaci EA-Responder, připojte se ke svému oddělení a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Pokyny

*v současné době není k dispozici ve Vašem jazyce

Vyzkoušejte systém ZDARMA!

Vytvořte oddělení pomocí webového rozhraní, stáhněte a nainstalujte speciální aplikaci (EA- Responder - pro provozní členy a EA-Vehicle - pro vozidla).