EA-Network

Omrežite društva v zveze različnih velikosti in na različnih ravneh, kot so OGP, GZ, oz. ReCO (regija). Povežite se z ostalimi reševalnimi službami (NMP, CZ, kinološka društva ipd.) in logistično podprite delovanje ter medsebojno sodelovanje reševalnih služb na intervenciji.

V primeru intervencije lahko društva med sabo delijo podatke o vozilih (število, lokacija, hitrost, izvozi, prihodi ipd.), hidrantnem omrežju, požarnih načrtih in vse ostale informacije, koristne za delo na intervenciji.

EA-Member

Društva kot člani zveze sama odločajo o podatkih, ki so na voljo ostalim društvom v zvezi. V primeru da društva ne želijo deliti določenih podatkov, ostala društva nimajo dostopa do njih.

Podatke je možno deliti pogojno: Vedno, samo na intervenciji ali nikoli. V primeru pogojne delitve podatkov so ti vidni samo društvom, ki sodelujejo na aktivni intervenciji.

Kako začeti
?

Navodila