Na določenih intervencijah se uporablja specifična zaščitna oprema, kot je izolirni dihalni aparat (IDA). Specifična oprema zahteva dodatno vodenje in evidentiranje uporabe v času intervencije. V ta namen smo razvili aplikacijo EA-IDA, ki olajša delo vodje v primerih uporabe IDA opreme.

S pomočjo aplikacije vodja iz seznama primernih članov in njihovih specifik pripravi skupine. Pred začetkom uporabe IDA evidentira začetne tlake v tlačnih posodah. Skozi potek intervencije spremlja in evidentira porabo in čas. Po zaključku intervencije se za vsako skupino podatki shranijo kar omogoča naknadno analizo in arhiviranje podatkov o uporabi IDA opreme.

Preizkusite aplikacijo BREZPLAČNO!

Aplikacija je namenjena EmergencyAssist, ASK-EA in ostalim uporabnikom.

*aplikacija je namenjena za tablične računalnike