Omejena dostopnost


Sistem EmergencyAssist je v testni fazi razvoja. Vse funkcionalnosti so omejene!

Omejitve veljajo kot dostop do funkcionalnosti oz. količina uporabe funkcionalnosti sistema.

V primeru prekoračitve omejitev bo društvo obveščeno, uporaba funkcionalnosti pa omejena.


Za društva, ki so bila vabljena v testno fazo, omejitve ne veljajo (določajo se individualno).


Pozivnik

Aktivacija prek sistema ZARE je v razvojni fazi in funkcionalnost je omejena na društva znotraj območja ReCO-CE in ReCO-MB.


SMS

Aktivacija z SMS sporočilom ali klicem prek sistema ZARE je v razvojni fazi, funkcionalnost je omogočena za izbrana društva.


EA-Box

Naprava trenutno ni na voljo. Napravo je možno izdelati s pomočjo navodil.


EA-HQ

Štabno vodenje je v razvojni fazi in trenutno ni na voljo (niti za izbrana društva).