Omejena dostopnost


Vse funkcionalnosti so omejene!

Omejitve veljajo kot dostop do funkcionalnosti oz. količina uporabe funkcionalnosti sistema.

V primeru prekoračitve omejitev bo društvo obveščeno, uporaba funkcionalnosti pa omejena.


Omejitve so odvisne od paketa ki ga društvo uporablja.


Pozivnik

Aktivacija prek sistema ZARE je možna preko ASK omrežja.


SMS/Klic

Aktivacija z SMS sporočilom ali klicem ja ne voljo za ASK-EA uporabnike.


EA-Box

Naprava trenutno ni na voljo. Napravo je možno izdelati s pomočjo navodil.


EA-HQ

Štabno vodenje je v razvojni fazi in trenutno ni na voljo (niti za izbrana društva).