Trend intervencij s štabnim vodenjem se vsako leto povečuje, zato smo razvili modul EA-HQ, ki pomaga pri vodenju velikih intervencij. Modul omogoča evidenco lokacij in triažo glede na pomembnost in zahtevnost, prav tako omogoča evidenco operativnih članov in vozil. Nudi napredno komunikacijo, mapo z GEO-orodji, ter digitalizacijo dela štaba za lažje delo, pregled stanja in lažji prevzem vodenja oz. vsake funkcije znotraj štaba.

Modul je združljiv s konceptom IPS, podpira organizacijo štaba, sprejemno mesto, sektorje in orodja za lažje delo. Primeren je za večje požare v naravi, iskalne akcije, potrese, poplave, žledolome in vse ostale intervencije večjih razsežnosti.

*modul trenutno ni na voljo