AKTIVACIJA

Aktivacija operativnih članov z aplikacijo in spremljanje njihovih odzivov ter časov prihoda.

NAVIGACIJA

Lociranje intervencije ter navigiranje članov in vozil do same lokacije intervencije.

SLEDENJE

Sledenje vozilom v realnem času, spremljanje in poročanje časa izvoza in prihoda na intervencijo.

POZIVNIK

Aktiviranje članov neposredno prek sistema ZARE.

SMS IN KLIC

Prejem sporočila ali klica v primeru intervencije.

ORGANIZACIJA IN POVEZOVANJE

Napredna komunikacija, kontakti, dokumenti, hidrantno omrežje, požarni načrti, evidenca vožnje, povezovanje v zveze in ostalo.

EmergencyAssist

je profesionalni sistem, ki je namenjen vsem vrstam reševalnih služb in zagotavlja podporo med celotnim postopkom intervencije. Omogoča aktivacijo članov, lociranje intervencije, navigiranje do lokacije, sledenje vozilom, komunikacijo in dostop do uporabnih podatkov, kot so hidrantno omrežje in požarni načrti. Sistem je namenjen društvom, ki si želijo olajšati delo in nadgraditi delovne procese ter izboljšati svoje operativno delovanje. Zasnovan je na priznanih in razširjenih tehnologijah, ki so prav tako tudi cenovno dostopne. Sistem je razdeljen na tri dele, ki se razlikujejo glede na namen uporabe.

EA-Admin

Ustvarjanje društva, skrb za podatke o društvu, urejanje operativne enote. Urejanje hidrantnega omrežja, požarnih načrtov, kontaktne liste, dokumentov ter ostalih uporabnih podatkov za delovanje društva. Aktiviranje članov ter pregled aktivnih in zaključenih intervencij. Komunikacija v obliki sporočil, obvestil, anket in opozoril. Ročno ali samodejno testiranje delovanja aplikacije oz. sistema.

več o administatorju

EA-Responder

Aplikacija EA-Responder je namenjena tako operativnim kot tudi neoperativnim članom društva. Omogoča aktivacijo operativnih članov, lociranje intervencije, komunikacijo med intervencijo v obliki besedila in slik, prikaz ostalih sporočil, obvestil, anket in opozoril na oglasni deski.

več o responderju

EA-Vehicle

Aplikacija EA-Vehicle v primeru intervencije samodejno sprejme lokacijo le-te in omogoči navigiranje do dane lokacije. Omogoča beleženje časa izvoza in prihoda ter omogoča sledenje vozilu v realnem času. V času intervencije omogoča pregled odzivov in prihodov posameznih članov.

več o vozilu

Preizkusite sistem BREZPLAČNO!

S pomočjo spletnega vmesnika ustvarite društvo, za operativne člane in vozila pa prenesite in namestite namensko aplikacijo (EA-Responder – operativni člani in EA-Vehicle – vozila).

Kontakt: 031/393-598
info@emergencyassist.net
FB Messanger